Dworek Lachowicze, Grzegorzowice 83A, 27-425 Waśńiów www.dworeklachowicze.pl

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIOTR LACHOWICZ informuje o realizacji projektu pt. „Otwarcie innowacyjnego Centrum Szkoleniowo-Biznesowego w „Dworku Lachowicze”. Celem projektu jest znaczna poprawa wydajności, produktywności oraz intensywności spotkań konferencyjnych oraz wszelkiego rodzaju eventów organizowanych w budynku powstałym w ramach realizacji projektu, a także stworzenie nowych możliwości za pomocą wprowadzenia innowacyjnej usługi usprawniającej obsługę wydarzeń dla klientów biznesowych, którzy nie mają dostępu do tego typu usługi w innych tego typu obiektach w regionie.

Planowanym efektem realizacji projektu jest otwarcie kompleksowego centrum szkoleniowo-biznesowego, oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie poprzez utworzenie 3 nowych miejsc pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 276 257,29 PLN
Dofinansowanie projektu z UE w kwocie 180 000,00 PLN

===========================================================================

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIOTR LACHOWICZ informuje o realizacji projektu pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Piotr Lachowicz”.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w przedsiębiorstwie wskutek epidemii COVID-19.

Planowanym efektem realizacji projektu jest utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Całkowita wartość projektu wynosi 23 535,33 PLN
Dofinansowanie projektu z UE w kwocie 23 535,33 PLN