KONTAKT / RODO

Nasz adres:
Grzegorzowice 83A, 27-425 Waśniów,

woj. Świętokrzyskie


WSZELKIE ZAPYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ:

Telefon: +48 601 296 138  

Adres mailowy: dworek@dworeklachowicze.pl


 

Klauzula informacyjna RODO

W trosce o Państwa dane osobowe oraz obowiązkiem wdrożenia przepisów RODO (art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE – zwanej dalej jako: „RODO” stosowanego od 25.05.2018r. spełniamy nasz obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w naszej firmie.

Informujemy jn. o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych. 

1. Administratorem danych, przetwarzającym Państwa dane osobowe jest: F.H.U. Piotr Lachowicz , Grzegorzowice 83A, 27-425 Waśńiów,e-mail: dworek@dworeklachowicze.pl, strona www.dworeklachowicze.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane WYŁĄCZNIE w celu realizacji Państwa rezerwacji dotyczącej świadczenie określonej usługi w naszej agroturystyce tj.:

realizacji rezerwacji, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), tj. np.umożliwienia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji,

dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Zakres przetwarzania danych osobowych to:

* imię i nazwisko osoby rezerwującej i/lub będącej przyszłym Gościem 

* numer telefonu

* adres poczty e-mail

4. Podanie powyższych danych jest niezbędne do dokonania rezerwacji.

5. Nie przekazujemy Państwa danych żadnym innym podmiotom, do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.6. Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celów opisanych wcześniej, czyli przez czas wykonania obowiązków wynikających z rezerwacji /umowy.

6. Przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do: – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.